Контакти
Дирекция "Здравеопазване"
1505 София
р-н Оборище
Център
ул. "Оборище" №44

телефон за връзка: 089 4399 701
лице за контакт: Таня Серафимова

техническа поддръжка: support@myhealth.bg